Yönetim

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
FELSEFE VE BİLİM TARİHİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

YÖNETİM KURULU
Müdür
Prof. Dr. Hüseyin Gazi TOPDEMİR, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)

Müdür Yardımcıları
Yrd. Doç. Dr. Melike SARIKÇIOĞLU, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)
Yrd. Doç. Dr. Murat ERTEN, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)

Üyeler
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)
Prof. Dr. Sebahattin ÇEVİKBAŞ, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)
Prof. Dr. Ali AKAR, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Doç. Dr. Adnan ÇEVİK, (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Alaaddin KARACA (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)
Prof. Dr. Muzaffer DEMİR (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü)
Prof. Dr. Mehmet BAYRAKDAR (Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)
Prof. Dr. Arif NESRULLAHZADE (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü)
Prof. Dr. Ahmet İNAM (Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü)
Prof. Dr. Mustafa KAÇAR (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü)
Prof. Dr. Turgay UZUN (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Anabilim Dalı)
Nurhan KELEŞ (İşadamı, Muğla)
Hamdi TOPÇUOĞLU (Yazar, Muğla)
>